Kategorie
Blog

Przestrzeń dostępna dla wszystkich.


Przestrzeń  dostępna  dla  wszystkich. 1Przestrzeń  dostępna  dla  wszystkich. 1
Konkurs „Lider Dostępności” przyczyni się do budowania miast i przestrzeni
publicznych dostępnych i przyjaznych dla każdego mieszkańca, niezależnie od jego wieku,
możliwości przemieszczania się czy stanu zdrowia.
                          
 
 
 
 

Ostatnio zaktualizowany