Kategorie
Blog

Przestrzeń dostępna dla wszystkich.


         Istotna jest też walka o podnoszenie świadomości i budowania wrażliwości społecznej,której dzisiaj jest zdecydowanie za mało.
Konkurs „Lider Dostępności” przyczyni się do budowania miast i przestrzeni
publicznych dostępnych i przyjaznych dla każdego mieszkańca, niezależnie od jego wieku,
możliwości przemieszczania się czy stanu zdrowia.