Przestrzeń dostępna dla wszystkich.


Konkurs „Lider Dostępności” przyczyni się do budowania miast i przestrzeni
publicznych dostępnych i przyjaznych dla każdego mieszkańca, niezależnie od jego wieku,
możliwości przemieszczania się czy stanu zdrowia.