Kategorie
Blog

NOWY SYSTEM WERYFIKACJI PACJENTÓW

Z racji wielkiego bałaganu w szpitalach – wszechmogący NFZ stworzył dla nas, zwyczajnych pacjentów udogodnienie, któremu na imię „eWUŚ” – czyli system elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców.
Miało być sprawniej, a jest tak, jak zawsze.
Sprawdzanie odbywa się podczas rejestracji do poradni, lub przy przyjęciu do szpitala. Polega na wpisaniu numeru pesel pacjenta do systemu eWUŚ, który po kilku sekundach potwierdza prawa pacjenta do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. Dlaczego więc, po procesie pozytywnej weryfikacji w bazie NFZ, pani rejestratorka prosi nas o dowód ubezpieczenia?

Ostatnio zaktualizowany