Dzikie zwierzęta a dzieci, gdy dorosłych zawiodła wyobraźnia.

Ostatnie tragedie

Przez głupotę dorosłych, wydawałoby się  odpowiedzialnych ludzi dochodzi