Kategorie
Blog

BARIERY W ŻYCIU CZŁOWIEKA

CZŁOWIEK NAPOTYKA NA SWOJEJ DRODZE WIELE BARIER. MOŻEMY JE PODZIELIĆ
NA KILKA RODZAJÓW. SĄ TO:
  • BARIERA CZASU I HISTORII;
  • BARIERA KODU I JĘZYKA WYRAZU;
  • BARIERA KULTURY I RELIGII;
  • BARIERA PRZESTRZENI I ŚRODKÓW TRANSPORTU;
  • BARIERA TECHNOLOGII I NARZĘDZI KOMUNIKACJI.

NIE WSZYSTKIE Z NICH UDAJE NAM SIĘ ZLIKWIDOWAĆ. CZASAMI PRZEŁAMANIE STOJĄCYCH NA NASZEJ DRODZE BARIER TRWA WIELE LAT, A CZASAMI JEST WRĘCZ NIEMOŻLIWE.
DZIŚ CHCIAŁABYM ZAJĄĆ SIĘ BARIERĄ KODU I JĘZYKA WYRAZU.
ISTOTNĄ BARIERĄ KOMUNIKACJI MOŻE BYĆ JĘZYK WYRAZU. LUDZIE POROZUMIEWAJĄC SIĘ UŻYWAJĄ RÓŻNYCH SYSTEMÓW ZNAKÓW (KODÓW KOMUNIKACJI). SKUTECZNOŚĆ KOMUNIKACJI ZALEŻEĆ BĘDZIE OD SPRAWNOŚCI, Z JAKĄ UCZESTNICY KOMUNIKACJI BĘDĄ SIĘ TYMI SYSTEMAMI POSŁUGIWAĆ. NAJWAŻNIEJSZĄ PRZESŁANKĄ BĘDZIE UMIEJĘTNOŚĆ ROZUMIENIA (ROZKODOWANIA ZNACZENIA). A TO NIE ZAWSZE JEST PROSTE.  

KAŻDY ODWIEDZAJĄCY TĄ INSTALACJĘ NA PEWNO BĘDZIE MIAŁ INNE SKOJARZENIE I NIE DOMYŚLI SIĘ CO AUTOR MIAŁ NA MYŚLI.
PODZIWIAM LUDZI, KTÓRYM UDAŁO SIĘ ROZSZYFROWAĆ ZNACZENIE HIEROGLIFÓW. ZWŁASZCZA, ŻE TAK NAPRAWDĘ NIE BYŁO JUŻ W TYM CZASIE NIKOGO, KTO BY TEN JĘZYK PAMIĘTAŁ  ALBO  PO PROSTU  JE  
ZNAŁ.

NAPISZCIE, CZY NA SWOJEJ DRODZE KOMUNIKACJI  MIĘDZYLUDZKIEJ NAPOTYKACIE NA JAKIEŚ BARIERY?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *