Kategorie
Blog

Bariera technologii-narzędzi komunikacji

ŻEBY SIĘ KOMUNIKOWAĆ LUDZIE UŻYWALI RÓŻNYCH KANAŁÓW KOMUNIKACJI. OCZYWIŚCIE PIERWSZY BYŁ KANAŁ BEZPOŚREDNI, TO ZNACZY PRZEKAZ Z UST DO UST.
DŁUGO BYŁ ON WAŻNY, BO W WIĘKSZOŚCI LUDZIE NIE UMIELI CZYTAĆ.

PRZEKAZ USTNY WSPIERANO NASTĘPNIE OBRAZEM. PRZEKAZ PISEMNY JEST OCZYWIŚCIE STARYM WYNALAZKIEM, ALE JEGO SKUTECZNOŚĆ BYŁA BARDZO DŁUGO NIEWIELKA, BO BARIERĄ BYŁA CENA I JAKOŚĆ NOŚNIKA ORAZ MASOWY ANALFABETYZM.
Z CZASEM POWSTAŁO RADIO I TELEWIZJA. NIESTETY KAŻDY ETAP ROZWOJU NARZĘDZI KOMUNIAKCJI WNOSIŁ ZE SOBĄ WIELE BARIER. OBECNIE MAMY DO CZYNIENIA Z NOWOCZESNYMI I BARDZO ZAAWANSOWANYMI TECHNOLOGICZNIE NOŚNIKAMI, KTÓRE WIELU OSOBOM PRZYSPARZAJĄ NIE LADA PROBLEMÓW.

Bariera technologii-narzędzi komunikacji 1
POMYSŁOWOŚĆ CZŁOWIEKA NIE ZNA GRANIC. DLATEGO WYMYŚLIŁ LIST W BUTELCE, PRZEŁAMUJĄC BARIERĘ JAKĄ STANOWIŁO OTACZAJĄCE GO MORZE LUB OCEAN. NAWET  WODA NIE STANOWIŁA PROBLEMU – PISEMNY PRZEKAZ DOCIERAŁ ZAWSZE, CHODŹ CZĘSTO NIE DO ADRESATA, A CZASAMI I OKRES DORĘCZENIA WYDŁUŻAŁ SIĘ BARDZO.

Bariera technologii-narzędzi komunikacji 2
NOWA FORMA  PRZEWODNIKA PO MUZEUM. CZŁOWIEKA ZASTĘPUJE MASZYNKA, KTÓRA OPROWADZA PO MUZEALNYCH SALACH.

Bariera technologii-narzędzi komunikacji 3 DZISIAJ  DZIENNIKARZ  JEST  NASZYM INFORMATOREM. DZIĘKI NIEMU WIEMY CO DZIEJE SIĘ DALEJ, NIŻ W NASZYM  BLOKU, CZY NA NASZEJ ULICY. 
Bariera technologii-narzędzi komunikacji 4

 
TELEWIZJA JEST NASZYM OKNEM NA ŚWIAT,  PRZEŁAMUJĄC WSZELKIE GRANICE NA ZIEMI,  
 
I WE WSZECHŚWIECIE.

 
WSPÓŁCZEŚNIE BARDZO WAŻNYM KANAŁEM PRZEKAZU INFORMACJI SĄ MEDIA. NA JAKIE BARIERY NATRAFIAJĄ ONE? 

Ostatnio zaktualizowany