WYWIAD Z WALDEMAREM SIERAŃSKIM Z KONIA POLSKIEGO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
WALDEMAR SIERAŃSKI (UR. 5 KWIETNIA1958 R. W WARSZAWIE) AKTOR I ARTYSTA KABARETOWY, ZWIĄZANY OD PONAD 20 LAT Z KABARETEM „KOŃ POLSKI”. ZNANY Z WYSTĘPÓW TELEWIZYJNYCH I SERIALI TAKICH JAK „BADZIEWIAKOWIE”, „SKARB SEKRETARZA” I „MARIAN I HELA”.
 

 

BARIERA CZASU - HISTORII

W RÓŻNYCH OKRESACH HISTORII MIELIŚMY DO CZYNIENIA Z RÓŻNYMI RODZAJAMI BARIER. CENZURA, UKŁAD POLITYCZNY, POWODUJĄCY, ŻE NIE Z KAŻDYM WOLNO SIĘ KOMUNIKOWAĆ, CZASAMI BARIERA BYŁA DOSŁOWNA: BYŁ NIĄ NP. MUR BERLIŃSKI, KTÓRY NA WIELE LAT ZABLOKOWAŁ MOŻLIWOŚĆ KOMUNIKACJI NAWET MIĘDZY CZŁONKAMI  RODZIN.

BARIERA PRZESTRZENI-ŚRODKÓW TRANSPORTU

KOLEJNĄ WAŻNĄ BARIERĄ KOMUNIKACYJNĄ JEST DZIELĄCA LUDZI PRZESTRZEŃ, KTÓRĄ MOŻNA POKONAĆ NA RÓŻNE SPOSOBY: UŻYWAJĄC ZWIERZĄT TRANSPORTOWYCH, ROWERU, KOLEI I INNYCH ŚRODKÓW KOMUNIKACJI. NIE MUSIMY PRZEMIESZCZAĆ SIĘ SAMI, BARIERĘ PRZESTRZENNĄ MOŻNA ZNIEŚĆ PISZĄC LIST, LUB TELEFONUJĄC.

Bariera kultury-religii

KOLEJNĄ BARIERĄ W KOMUNIKACJI MIĘDZY LUDŹMI JEST ICH ODMIENNOŚĆ KULTUROWA
I RELIGIJNA. BRAK POROZUMIENIA WYNIKA Z INNYCH SYSTEMÓW WARTOŚCI I ZASAD, PRZYJMOWANYCH W OBRĘBIE RÓŻNYCH KULTUR I RELIGII.


Projekt: Agata Krokosz, Krzysztof Groń, Krzysztof Młynarski, Mateusz Sobejko, Zespół Studentów IDIKS.